SẠC DÂY SONY CHO PIN SONY F970/F770/F570

Còn hàng

Giá cũ: 240.000₫

Giá mới: 190.000₫

Tổng quan

Sạc dây Sony cho pin Sony F970/F770/F570 Sạc cho Dùng cho các loại máy quay Sony, Đèn Led Video... Alpha A100, A100H, A100K, A200, A300, A300K, A300X, A350, A450, A500, A550, A700, A850, A900 CyberShot D Series DSC-D700 CyberShot F Series DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828 CyberShot S Series DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S85 Digital 8 DCR-TR648, DCR-TR7000, DCR-TRV103, DCR-TRV108, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV138, DCR-TRV140, DCR-TRV15, DCR-TRV210, DCR-TRV230, DCR-TRV240, DCR-TRV250, DCR-TRV260, DCR-TRV280, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV330, DCR-TRV338, DCR-TRV340, DCR-TRV350, DCR-TRV360, DCR-TRV460, DCR-TRV480, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV530, DCR-TRV720, DCR-TRV730, DCR-TRV740, DCR-TRV818, DCR-TRV820, DCR-TRV828, DCR-TRV830, DCR-TRV840...

Sạc dây Sony cho pin Sony F970/F770/F570

 

Sạc cho Dùng cho các loại máy quay Sony, Đèn Led Video...

 

Alpha A100, A100H, A100K, A200, A300, A300K, A300X, A350, A450, A500, A550, A700, A850, A900
CyberShot D Series DSC-D700
CyberShot F Series DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828
CyberShot S Series DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S85
Digital 8 DCR-TR648, DCR-TR7000, DCR-TRV103, DCR-TRV108, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV138, DCR-TRV140, DCR-TRV15, DCR-TRV210, DCR-TRV230, DCR-TRV240, DCR-TRV250, DCR-TRV260, DCR-TRV280, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV330, DCR-TRV338, DCR-TRV340, DCR-TRV350, DCR-TRV360, DCR-TRV460, DCR-TRV480, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV530, DCR-TRV720, DCR-TRV730, DCR-TRV740, DCR-TRV818, DCR-TRV820, DCR-TRV828, DCR-TRV830, DCR-TRV840
DVD HandyCam DCR-DVD100, DCR-DVD101, DCR-DVD200, DCR-DVD201, DCR-DVD300, DCR-DVD301
GV Series GV-D1000, GV-D200, GV-D800
Hi-8 CCD-SC55, CCD-TR516, CCD-TR716, CCD-TR818, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRV101, CCD-TRV108, CCD-TRV118, CCD-TRV128, CCD-TRV138, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338, CCD-TRV36, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV58, CCD-TRV608, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99
High Definition HandyCam HDR-FX1, HDR-HC1, HDR-SR1
Mavica - CD MVC-CD1000, MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD350, MVC-CD400
Mavica - FD MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97
MiniDV HandyCam DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC115, DCR-PC120, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9, DCR-SC100, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV16, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22, DCR-TRV25, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV37, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV40, DCR-TRV5, DCR-TRV50, DCR-TRV6, DCR-TRV7, DCR-TRV70, DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV9, DCR-TRV900, DCR-TRV950, DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100
DSR-PD170, DSR-PDX10, HVL-IRM, HVR-Z1U
Video 8 CCD-SC65, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR76, CCD-TR87, CCD-TRV15, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV57

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy